อบรม SMSS

12-06-2559 Hits:151 อบรม/สัมมนา Super User - avatar Super User

อบรม SMSS

เมือระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 นายสมใจ จันสุกสี ผู้ดูและระบบเครือข่ายโรงเรียนได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา SMSS ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Read more

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา…

22-02-2559 Hits:431 ข่าวย้อนหลัง Super User - avatar Super User

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายศิลป์ภาษา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หลักฐานการรับสมัคร ชั้น ม.1 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2. แบบแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     (กรณีนักเรียนกำลังเรียนชั้น ป.6 ให้ทางโรงเรียนออกใบรับรองให้ และนำตัวจริงมายื่นในวันรายงานตัว) 3...

Read more

การอบรมโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเปลี่ยนเ…

16-10-2558 Hits:591 ข่าวย้อนหลัง Super User - avatar Super User

การอบรมโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเปลี่ยนเวลารู้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายอรุณ พงศ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ได้นำคณะครูโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลเข้าร่วมประชุมตามนโยบายลดเวลาเรียน เปลี่ยนเวลารู้ ของรัฐบาล โดยโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลได้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรม    

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการสอนท…

28-09-2558 Hits:450 ข่าวย้อนหลัง Super User - avatar Super User

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการสอนทางไกล DLIT สพม.12

นายสมใจ จันสุกสี คุณครูผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับการศึกษา การเรียนการสอนทางไกล DLIT ของ สพม. 12 ณ ห้องประชุม สพม.12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2558   

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเ…

28-09-2558 Hits:521 ข่าวย้อนหลัง Super User - avatar Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนว stem ศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาการจัดการเรียนการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา จัดโดย สพม.12 โดยโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลได้มีคุณครูอร่าม ใสสะอาด คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคุณครูสุนันทา เบญจกุล คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  

Read more

กิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 58

28-09-2558 Hits:531 ข่าวย้อนหลัง Super User - avatar Super User

กิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 58

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ขึ้น ณ เวที อาคาร 208 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่นการแสดงบนเวที การตอบปัญหา การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน   

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพระธาตุ นครศรีธ…

16-06-2558 Hits:895 ข่าวย้อนหลัง Super User - avatar Super User

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะขันธ์ได้เดินทางไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

Read more

Additional information